> Skip to main content

Holger Danske

Krigeren der aldrig dør.

En frygtløs kriger. fra hans fødsel til hans død verserer der stor mystik.

Holger Danske sidder som en stenstøtte i den mørke kælder på Kronborg Slot, Helsingør, i Danmark.

Legenden siger, at statuen vil komme til live, hvis Danmarks kongedømme trues udefra.

Den sorte diamant på Holgers ryg, vil beskytte personen der bærer ham.

Holger Danish

3 186 kr

Recently viewed

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart