> Skip to main content

Pig

Grise er af naturen glade, har de krølle på halen er de mere end det, grise er nøjsomme og får de nok kærlighed kan de trives overalt.

Grisen tiltrækker velstand og med de to sorte diamanter som øjne, beskytter den bæreren på sin vej.

Gray

1 404 kr
Out of stock

Pig, big

1 875 kr

Recently viewed

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart