> Hoppa till huvudinnehållet

 

VILLKOR

Juridiska dokument

Denna webbplats på URL:en ("TuaMea Jewelry") ägs av Marianne Moelgaard ApS, ett företag registrerat i Danmark under Central Business Register-nummer: 34483647, vars registrerade kontor är på

Marianne Mølgaard ApS, Damstien 3, DK-6000 Kolding, Danmark.

Det är viktigt att du läser dessa villkor ("försäljningsvillkor") noggrant innan du beställer några produkter från TuaMea Jewelry-webbplatsen. Ditt köp av produkter via TuaMea Jewelry-webbplatsen kommer att styras av försäljningsvillkoren. Genom att beställa några produkter samtycker du till att vara bunden av försäljningsvillkoren.

 

 1. Om dessa försäljningsvillkor


Dessa försäljningsvillkor är tillämpliga på alla beställningar och köp som görs via TuaMea Jewelry-webbplatsen. TuaMea Jewelry kan komma att revidera dessa försäljningsvillkor från tid till annan. Eventuella ändringar av försäljningsvillkoren kommer att gälla på eller efter det datum då de reviderade försäljningsvillkoren publiceras. Du rekommenderas att kolla denna sida då och då för att notera eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Marianne Moelgaard ApS erbjuder produkter till försäljning via TuaMea Jewelry-webbplatsen till konsumentkunder. TuaMea Jewelry förbehåller sig rätten att inte uppfylla beställningar som lagts av icke-konsumenter eller av individer som inte följer dessa villkor.

När det gäller köp gjorda av dig via TuaMea Jewelry-webbplatsen, kommer Marianne Moelgaard ApS vanligtvis att kommunicera med dig elektroniskt via e-post, med hjälp av den e-postadress som uppges till TuaMea Jewelry när du gör en beställning. Du kan fortfarande kontakta oss med någon av metoderna som nämns i avsnitt 17 (Kontaktuppgifter) nedan eller genom att använda kontaktuppgifterna på TuaMea Jewelry-webbplatsen.

När du använder TuaMea Jewelry-webbplatsen samtycker du till att följa TuaMea Jewelry Policy för acceptabel användning
 

INNAN DU GÖR EN BESTÄLLNING AV PRODUKTER MÅSTE DU LÄSA OCH GODKÄNNA ATT VARA BUNDEN AV DESSA FÖRSÄLJSVILLKOR.

DIN UPPMÄRKSAMHET DRAGAS SÄRSKILT PÅ BESTÄMMELSERNA I AVSNITT 15 (ANSVAR). OM DU FINNER DIG INTE ATT GODKÄNNA DESSA FÖRSÄLJSVILLKOR KAN DU INTE KÖPA NÅGRA PRODUKTER SOM LISTA PÅ TuaMea Jewelry WEBBPLATS.

 

 1. Ditt konto

 Om du skapar ett konto (personlig användaridentifikation eller användarnamn) på TuaMea Jewelry-webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt användarnamn och lösenord och för att begränsa åtkomsten till ditt lösenord.

Genom att skapa ett konto samtycker du till att ta ansvar för alla aktiviteter och köp som sker under ditt konto, såvida inte dessa aktiviteter eller köp utförs av en obehörig tredje part som har fått tillgång till ditt konto på annat sätt än på grund av din vårdslöshet eller vårdslöshet .

TuaMea Jewelry garanterar inte att TuaMea Jewelry-webbplatsen eller ditt konto kommer att vara felfritt eller säkert från buggar eller virus. Du ansvarar för din egen informationsteknik och säkerhet och du bör använda din egen virusskyddsprogram. Vänligen meddela oss omedelbart om ditt konto eller betalningsinformation har förlorats eller stulits. Om vi blir oroliga för säkerheten för ditt konto kan vi blockera åtkomst och användning.

 

 1. Att lägga en beställning


För att kunna köpa produkter måste du:

• läsa och acceptera dessa försäljningsvillkor;
• ange ditt namn och adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation och annan nödvändig information;
• vara juridiskt kapabel att ingå bindande avtal; och
• vara ägare eller auktoriserad innehavare av ett giltigt betal-/kreditkort, presentkort eller Apple Pay-konto (se avsnitt 6 (Betalning) för information om de betalningsmetoder som accepteras på TuaMea Jewelry-webbplatsen).

Du kan lägga en beställning genom att klicka på knappen "LÄGG TILL I VÄSKA" och gå vidare till kassasidan.

På kassasidan får du möjlighet att granska dina beställningar, läsa och acceptera dessa försäljningsvillkor, kontrollera det totala priset på dina beställningar och informationen du har lämnat, och korrigera eventuella inmatningsfel innan du bekräftar dina beställningar).

Du måste kontrollera och säkerställa att din leveransadress är korrekt innan du lägger din beställning eftersom det kanske inte går att ändra din adress innan beställningen skickas. Snälla se avsnitt 4 (Beställningshantering) nedan som närmare behandlar detta.

 

 1. Orderhantering och kontraktsbildning

När du har skickat in dina beställningar med hjälp av TuaMea Jewelry-webbplatsen kommer TuaMea Jewelry att skicka ett e-postmeddelande till dig som bekräftar mottagandet av dina beställningar ("Beställningskvittobekräftelse") och anger detaljer om de beställda produkterna.

Marianne Moelgaard ApS kanske inte alltid kan acceptera din beställning och Marianne Moelgaard ApS kan välja att inte acceptera din beställning efter eget gottfinnande. Till exempel (utan begränsning) kan det förekomma prissättningsfel, otillräckligt lager, ovanliga beställningar eller beställningar som Marianne Moelgaard ApS misstänker inte har lagts i god tro. Det kan också förekomma oväntade händelser utanför vår kontroll vilket innebär att vi kanske inte kan utföra din beställning.

Om din beställning inte accepteras kommer Marianne Moelgaard ApS att informera dig via e-post, och om någon betalning redan har tagits kommer du att få ersättning i sin helhet för eventuella belopp som betalats till Marianne Moelgaard ApS för den beställningen.

Efter att ha mottagit dina beställningar kommer Marianne Moelgaard ApS att kontrollera att relevanta produkter finns i lager. Ett avtal för försäljning av TuaMea Jewelry mellan dig och Marianne Moelgaard ApS, som kommer att regleras av dessa försäljningsvillkor, kommer endast att bildas när Marianne Moelgaard ApS skickar ett e-postmeddelande till dig som bekräftar att hela eller delar av produkten/produkterna fortfarande är tillgängliga och har/har skickats ("Sändningsbekräftelse").

Avtalet bildas när Marianne Moelgaard ApS skickar leveransbekräftelsen till dig på den e-postadress som angavs i din beställning. Vänligen kontakta Marianne Moelgaard ApS om du inte har fått din leveransbekräftelse inom 72 timmar efter din beställning.

Ett avtal för försäljning av produkter kommer endast att gälla de produkter vars avsändning har bekräftats i leveransbekräftelsen. Marianne Moelgaard ApS kommer inte att vara skyldig att tillhandahålla några andra produkter som kan ha varit en del av din beställning förrän avsändandet av sådana produkter har bekräftats i en separat leveransbekräftelse.

I orderkvittobekräftelsen kommer du att få en kopia av dessa försäljningsvillkor, men du uppmuntras att ladda ner, spara och/eller skriva ut en kopia av din orderkvittobekräftelse och dessa försäljningsvillkor för dina register.

Om du vill ändra eller avbryta din beställning innan du har fått din leveransbekräftelse måste du kontakta Marianne Moelgaard ApS så snart som möjligt med hjälp av någon av metoderna som anges i avsnitt 17 (Kontaktuppgifter) eller som på annat sätt anges i orderkvittobekräftelsen. Det kanske inte är möjligt att ändra eller avbryta din beställning, eller att förhindra att produkterna skickas, på grund av den snabbhet med vilken beställningar behandlas. Om Marianne Moelgaard ApS inte kan ändra eller annullera din beställning och Produkterna skickas till dig, har du möjlighet att antingen vägra att acceptera leveransen, i vilket fall Produkterna kommer att returneras till Marianne Moelgaard ApS, eller acceptera leveransen och därefter returnera Produkterna till Marianne Moelgaard ApS i enlighet med avsnitt 12 (Returer och återbetalningar).

När du har fått din leveransbekräftelse kommer det att vara för sent att förhindra att produkterna skickas till dig. Om du vill avbryta din beställning efter denna tidpunkt, se avsnitt 12 (Returer och återbetalningar) Nedan.

Priser, frakt och hantering, avgifter och skatter

Priset som debiteras för en produkt kommer att vara det pris som gäller vid tidpunkten för din beställning och kommer att anges i orderkvittobekräftelsen och i din leveransbekräftelse. Alla priser betalas i dansk valuta (DKK).

I händelse av ett prissättningsfel, vare sig det är på TuaMea Jewelry-webbplatsen eller i en orderkvittobekräftelse eller på annat sätt, accepterar du att Marianne Moelgaard ApS har rätt att rätta till ett sådant fel och ta ut rätt pris eller annullera beställningen. Om det faktiska priset är högre än det belopp som visas på din orderkvittobekräftelse kommer Marianne Moelgaard ApS att meddela dig om det korrekta priset och ge dig möjligheten att fortsätta med beställningen eller avbryta den. Om vi inte kan kontakta dig eller om vi inte får något svar från dig kommer din beställning att annulleras och eventuella belopp som du har betalat till Marianne Moelgaard ApS för Produkterna kommer att återbetalas. Om du inte vill fortsätta med din beställning är din enda lösning i händelse av ett sådant prisfel att annullera din beställning.

Du bekräftar att även efter att Marianne Moelgaard ApS har skickat leveransbekräftelsen till dig, om prissättningsfelet är uppenbart och rimligen kunde ha erkänts av dig som ett fel, kommer Marianne Moelgaard ApS inte att vara skyldig att tillhandahålla den eller de relevanta produkterna. till dig till fel pris.

Priserna för produkterna inkluderar moms och/eller andra tillämpliga skatter men inkluderar inte avgifter för frakt och hantering. Separata avgifter för frakt och hantering.

Priserna för produkter och för frakt och hantering kan ändras när som helst, men ändringar kommer normalt inte att påverka beställningar för vilka vi redan har skickat en leveransbekräftelse till dig (förutom i fallet med ett uppenbart prisfel enligt beskrivningen ovan).

 

 1. Betalning

Betalning ska göras med någon av de metoder du har valt under utcheckningsprocessen (som VISA, MasterCard, PayPal).                                                                   

Godkända kredit- och betalkortstyper listas i kassan på TuaMea Jewelry-webbplatsen. I händelse av att Marianne Moelgaard ApS inte får lämplig auktorisering från din kort- eller betaltjänstleverantör, förbehåller sig Marianne Moelgaard ApS rätten att avvisa din beställning.

För de flesta betalningsmetoder kommer betalning för din beställning, inklusive alla tillämpliga skatter, frakt och andra avgifter, att tas från det tillämpliga kortet eller betaltjänsten när Marianne Moelgaard ApS har skickat leveransbekräftelsen till dig.

 

 1. Leverans

Du bör tillåta upp till 4 dagar (exklusive söndagar och helgdagar) arbetsdagar för Danmark, resten av världen 4-10 arbetsdagar för expressleverans (beställningar måste göras senast 20:30) för artiklar i lager (kolla här för aktuella leveransperioder). Leverans ska i alla händelser ske inom 30 dagar efter det att Marianne Moelgaard ApS har skickat leveransbekräftelsen till dig. Marianne Moelgaard ApS förbehåller sig rätten att ersätta en annan transportör till lika eller lägre kostnad för att leverera din beställning. Leveransalternativen som beskrivs ovan är de enda fraktalternativen som är tillgängliga för försäljning via TuaMea Jewelry-webbplatsen. Marianne Moelgaard ApS kan inte acceptera några speciella leveransförfrågningar, som ligger utanför omfattningen av dessa två alternativ.

Om Marianne Moelgaard ApS inte kan leverera din beställning inom den period som anges i din leveransbekräftelse kommer Marianne Moelgaard ApS att meddela dig så snart som möjligt. Du kan välja att annullera din beställning, i vilket fall Marianne Moelgaard ApS kommer att ge dig full återbetalning. Om du väljer att inte annullera din beställning kommer Marianne Moelgaard ApS att sträva efter att leverera din beställning inom rimlig tid 4-6 veckor.

Om du oskäligt skjuter upp leverans eller försenar mottagandet av leverans efter att Marianne Moelgaard ApS har meddelat dig att transportören har försökt leverera de beställda varorna till dig, eller om du har försett Marianne Moelgaard ApS med en felaktig leveransadress vilket resulterar i en misslyckad leverans , kommer leveranspaketet att returneras till Marianne Moelgaard ApS, din beställning kommer att annulleras och en full återbetalning kommer att utfärdas till dig.

 1. Händelser utanför Marianne Moelgaard ApS kontroll

Marianne Moelgaard ApS ska inte hållas ansvarig för förseningar eller underlåtenhet att utföra, om förseningen eller misslyckandet orsakas av någon handling, händelse, utebliven, underlåtenhet, olycka eller omständighet utanför dess rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till:

inbördes bråk, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (oavsett om det förklarats eller inte) eller hot eller förberedelse för krig;

 • • strejker eller lockout (eller andra stridsåtgärder);
  • nationella eller lokala undantagstillstånd;
  • avbrott eller fel i kommunikations- eller transportfaciliteter;
  • ström- eller elavbrott;
  • bristande prestationer från leverantörer eller underleverantörer (andra än företag i samma företagsgrupp som Marianne Moelgaard ApS);
  • jordbävning, brand, explosion, storm, översvämning, sättningar, epidemi eller annan naturkatastrof;
  • omöjlighet att använda järnvägar, sjöfart, flygplan, motortransporter eller andra offentliga eller privata transportmedel;
  • någon regerings lagar, dekret, lagstiftning, förordningar eller restriktioner.

Under sådana omständigheter kommer Marianne Moelgaard ApS att meddela dig och vidta rimliga åtgärder för att minimera eventuella förseningar. Tiden för Marianne Moelgaard ApS fullgörande av sina åtaganden anses vara förlängd under den period som något av ovanstående fortsätter. Om Marianne Moelgaard ApS inte kan fullfölja din beställning på grund av några omständigheter utanför dess kontroll, eller om det uppstår en betydande försening i vår leverans av din beställning, kan du avbryta din beställning och få full återbetalning.

 

 1. Produkttillgänglighet

Marianne Moelgaard ApS gör rimliga ansträngningar för att säkerställa tillgängligheten för Produkter du beställer från TuaMea Jewelry-webbplatsen. Produkter görs dock tillgängliga att köpa på "först in-först ut"-basis och är endast tillgängliga så länge lagret räcker.

 

 1. Kompatibilitet, produktinformation

Var försiktig när du gör din beställning för att säkerställa att de produkter du köper är kompatibla för den avsedda användningen. Använd TuaMea Jewelry-webbplatsen som din sista referenspunkt när du kontrollerar kompatibilitet. 

Bilderna på TuaMea Jewelry-webbplatsen kan variera beroende på enhetens visningskvalitet. Även om alla ansträngningar görs för att återskapa bilder av produkterna på ett så exakt sätt som möjligt, är dessa bilder endast för illustrativa syften och dina produkter kan skilja sig från dessa bilder till exempel i färg, storlek, mönster och struktur. Förpackningen av produkter kan också skilja sig från den som visas på bilderna på TuaMea Jewelry-webbplatsen.

Om produkterna du har fått inte stämmer överens med de du har beställt, eller om din leverans är ofullständig eller skadad under transporten, vänligen kontakta Marianne Moelgaard ApS via e-post.

 

 1. Titel på produkter

Äganderätten till produkterna övergår till dig först när Marianne Moelgaard ApS har mottagit full betalning avseende din beställning, inklusive alla skatter, frakt och andra avgifter. Produkterna sker på din risk från leveranstillfället.

 

 1. Retur och återbetalning.

 

Om du returnerar produkter köpta från TuaMea Jewelry, när Marianne Moelgaard ApS har tagit emot och validerat alla returnerade produkter, kommer Marianne Moelgaard ApS att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta valideringen. Din återbetalning kommer att behandlas inom 14 (fjorton) dagar från det att Marianne Moelgaard ApS e-postmeddelande till dig bekräftar mottagandet och valideringen av din returnerade produkt.

Observera att dessa utökade returrätter inte gäller för outlet- eller reaprodukter eller för några Exkluderade produkter. Detta påverkar inte dina rättigheter enligt lag som konsument, inklusive din rätt att returnera produkter enligt Consumer Contracts Regulations och din rätt att returnera felaktiga produkter enligt Consumer Rights Act 2015.

 

Uppsägningar enligt konsumentavtalsreglerna

Enligt Consumer Contracts (information, annullering och extra avgifter) Regulations 2013 ("Consumer Contracts Regulations") har du en laglig rätt att ångra ditt köp under ångerperioden. Ångerfristen börjar det datum då avtalet bildas (när Marianne Moelgaard ApS skickar leveransbekräftelsen till dig) och fortsätter till slutet av 14 dagar från och med dagen efter att du tagit emot produkten. Denna ångerrätt gäller för både rea- och icke-reaprodukter men gäller inte för uteslutna produkter enligt nedan. Om Produkten har skickats till dig innan du ångrade köpet måste du returnera Produkten till Marianne Moelgaard ApS inom 14 dagar från och med dagen efter att du annullerat beställningen.

Du kan ångra ditt köp genom att kontakta Marianne Moelgaard ApS via post och Marianne Moelgaard ApS kommer att bekräfta mottagandet via e-post. Alternativt kan du helt enkelt returnera din produkt till > Marianne Moelgaard ApS, Damstien 3, 2. 7, DK-6000 Kolding, Danmark, inom den 14-dagarsperiod som börjar dagen efter leverans, i vilket fall din retur kommer att behandlas som din meddelande om uppsägning. När du returnerar dina produkter till Marianne Moelgaard ApS, vänligen inkludera ditt namn, e-postadress, ordernummer och orderdatum för att hjälpa Marianne Moelgaard ApS att snabbt identifiera din beställning.

 När Marianne Moelgaard ApS har tagit emot och validerat din returnerade produkt kommer Marianne Moelgaard ApS att skicka dig ett e-postmeddelande för att bekräfta valideringen. Eventuell återbetalning till dig kommer att göras så snart som möjligt och i alla händelser inom perioden av 14 dagar efter den dag då Marianne Moelgaard ApS tar emot produkten tillbaka från dig eller, om tidigare, dagen då du tillhandahåller Marianne Moelgaard ApS med bevis på att du har skickat tillbaka produkten till Marianne Moelgaard ApS. Om Produkten inte har skickats till dig kommer du att återbetalas inom 14 dagar efter att du informerat Marianne Moelgaard ApS om ditt beslut att ångra köpet. Marianne Moelgaard ApS kommer att återbetala dig med samma metod som du använde för att göra betalningen.

Marianne Moelgaard ApS har enligt lag rätt att minska din återbetalning för att återspegla eventuell minskning av produktens värde, om detta har orsakats av att du hanterat den på ett sätt som inte skulle vara tillåtet i en butik. Om Marianne Moelgaard ApS återbetalar det inbetalda priset innan det har möjlighet att inspektera Produkten och senare upptäcker att du har hanterat den på ett oacceptabelt sätt eller skadat den, måste du betala Marianne Moelgaard ApS ett lämpligt belopp.

Returer under TuaMea Jewelrys förbättrade avbokningspolicy

Utöver dina rättigheter enligt Consumer Contracts Regulations, om du av någon anledning inte är helt nöjd med ditt köp från TuaMea Jewelry-webbplatsen, kan du returnera icke-rea-produkter som köpts från TuaMea Jewelry-webbplatsen inom 30 dagar efter mottagandet av produkterna för en återbetalning.

När Marianne Moelgaard ApS har tagit emot och validerat eventuella returnerade produkter kommer Marianne Moelgaard ApS att skicka dig ett e-postmeddelande för att bekräfta valideringen. Din återbetalning kommer att behandlas inom 14 (fjorton) dagar från det att Marianne Moelgaard ApS e-postmeddelande till dig bekräftar mottagandet och valideringen av din returnerade produkt.

Alla produkter som returneras under den förbättrade avbokningspolicyn för Marianne Moelgaard ApS webbplats måste vara i ett nytt, oanvänt och återförsäljningsbart skick och Marianne Moelgaard ApS förbehåller sig rätten att vägra återbetalning om produkten returneras skadad eller visar tecken på användning eller slitage.

Observera att dessa utökade returrätter inte gäller för försäljningsprodukter eller för några Exkluderade produkter. Detta påverkar inte dina rättigheter enligt lag som konsument, inklusive din rätt att returnera produkter enligt Consumer Contracts Regulations och din rätt att returnera felaktiga produkter enligt Consumer Rights Act 2015.

 

Undantagna produkter
TuaMea Jewelry-webbplatsen accepterar inte returer eller byten av: produkter köpta från någon butik. 

Retur av produkter som är felaktiga eller inte enligt beskrivningen

Snälla se avsnitt 14 (Konsumentgaranti (Garanti)) nedan för mer information om dina rättigheter i förhållande till produkter som är felaktiga eller inte enligt beskrivningen.

Om du behöver returnera en produkt för att du tror att den är felaktig eller inte enligt beskrivningen, men tidsfristen för att returnera produkten enligt Konsumentavtalsbestämmelser och den  TuaMea Jewelry webbplats förbättrad avbokningsregler (om tillämpligt) har löpt ut måste du kontakta Marianne Moelgaard ApS för ytterligare hjälp innan du returnerar din produkt, med vanlig post till Marianne Moelgaard ApS.

När du har returnerat din produkt i enlighet med våra instruktioner och din återbetalning har godkänts av Marianne Moelgaard ApS, kommer Marianne Moelgaard ApS att återbetala hela priset för produkterna.

 

 1. Konsumentgaranti (garanti)

DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA RÄTTIGHETER. DET ERBJUDS SOM EN YTTERLIGARE FÖRMÅN TILL DINA RÄTTIGHETER ENLIGT LAG. DU HAR ÄVEN ANDRA RÄTTIGHETER ENLIGT LAG SOM KAN VARIERA FRÅN LAND TILL LAND.

Du kan ta reda på dina juridiska rättigheter och rättsmedel genom att kontakta din lokala konsumentrådgivningstjänst. I synnerhet har TuaMea Jewelry-webbplatsen en laglig skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med avtalet som gjorts med dig. Ingenting i denna garanti kommer att ersätta eller minska några av dina juridiska rättigheter eller gottgörelser.

Produkter som säljs av TuaMea Jewelry-webbplatsen inkluderar en garanti för produkter som är felaktiga eller inte enligt beskrivningen under de perioder som anges nedan för olika produkttyper:
• 2 år från det ursprungliga inköpsdatumet för silversmycken
• 2 år från det ursprungliga inköpsdatumet för guldsmycken

 • 1 år från det ursprungliga inköpsdatumet för delar av produkter, läder och snören.

Detta innebär att du kan begära reparation eller utbyte om produkterna visar sig vara felaktiga eller inte enligt beskrivningen under denna period. Marianne Moelgaard ApS kommer att reparera din produkt eller ersätta den med en produkt med identiska eller liknande egenskaper, förutom vad som anges nedan. Marianne Moelgaard ApS kan efter eget gottfinnande ersätta din

Om Produkten inte kan repareras eller ersättas inom rimlig tid eller utan olägenhet kan du begära återbetalning eller prisavdrag. Återbetalningar, om auktoriserade, kommer vanligtvis att göras med samma betalningsmetod som du ursprungligen använde för att betala för ditt köp.

 Denna garanti täcker inte normalt slitage eller skador orsakade av olyckor, felaktig hantering, felaktig användning (som stötar, bucklor, klämning etc.).

Reparationer (eller försök till reparationer) av andra produkter än av Marianne Moelgaard ApS upphäver denna garanti oavsett om skadan har orsakats av sådan reparation eller försök till reparation.

Om din produkt repareras eller ersätts av Marianne Moelgaard ApS under denna garanti, kommer den nya produkten att dra nytta av återstoden av garantiperioden (beräknat från datumet för det ursprungliga köpet av produkten). Denna garantiperiod ska inte förlängas oavsett om din produkt repareras eller ersätts.

Att bära förfalskade berlocker, berlocker från inkompatibla TuaMea Jewelry-kollektioner eller berlocker från andra märken på ditt TuaMea Jewelry-armband kan skada det unika gängningssystemet och om sådan skada uppstår täcks den inte av denna garanti.

 

 1. Ansvar

Marianne Moelgaard ApS garanterar dig att alla produkter som köps från TuaMea Jewelry-webbplatsen är av tillfredsställande kvalitet och passar för alla ändamål för vilka produkter av samma slag vanligtvis tillhandahålls.

Marianne Moelgaard ApS ansvarar endast för förutsebar förlust och skada. Marianne Moelgaard ApS ansvarar inte för förlust eller skada som inte är förutsebar. MEN INGENTING I DESSA FÖRSÄLJSVILLKOR PÅVERKAR DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT. I DEN FULL OMSTÄNDIGHET SOM TILLÅTS AV LAG SKA DET TOTALA ANSVARET FÖR Marianne Moelgaard ApS BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM FAKTISKT BETALAS FÖR KÖPET AV GÄLLANDE PRODUKTER PLUS LEVERANS FRÅN TuaMea Jewelry WEBBPLATS.

 

 1. Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa försäljningsvillkor ska anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse anses vara avskiljbar (raderad) från dessa försäljningsvillkor och detta kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

 

 1. Kontaktuppgifter

Marianne Moelgaard ApS hjälper dig med eventuella beställningsrelaterade frågor eller klagomål på TuaMea Jewelry-webbplatsen. Du kan kontakta Marianne Moelgaard ApS på följande sätt:


 • via TuaMea Jewelry-webbplats;
  • skriftligen till Marianne Moelgaard ApS, Damstien 3, 2, No7, DK-6000 Kolding, Danmark

Marianne Moelgaard ApS kommer att sträva efter att lösa eventuella klagomål du kan ha.

 

 1. Överlåta rättigheter och skyldigheter till en annan person eller organisation

 

Dessa försäljningsvillkor är bindande för dig och Marianne Moelgaard ApS. Det kommer också att vara bindande för alla personer eller organisationer till vilka Marianne Moelgaard ApS kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter.

Du får inte överlåta eller på annat sätt förfoga över ditt kontrakt med Marianne Moelgaard ApS, eller några av dina rättigheter eller skyldigheter som uppstår under det, utan Marianne Moelgaard ApS föregående skriftliga medgivande.

Marianne Moelgaard ApS kan när som helst överlåta eller på annat sätt förfoga över ett kontrakt med dig, eller överföra någon av Marianne Moelgaard ApS rättigheter eller skyldigheter som uppstår under det. Om du har en utestående order hos Marianne Moelgaard ApS vid tidpunkten för en sådan avyttring eller överlåtelse, kommer du att kontaktas om Marianne Moelgaard ApS och du kan avbryta din utestående order om du inte vill fortsätta.

 

 1. Tredje parts rättigheter

Utöver Marianne Moelgaard ApS har ingen person som inte är part i avtalet mellan dig och Marianne Moelgaard ApS rätt att genomdriva några av dess villkor.

 

 1. Immateriella rättigheter

Innehållet på TuaMea Jewelry-webbplatsen inklusive all smyckesdesign, upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter som den innehåller, inklusive namnet TuaMea Jewelry är ensam egendom av Marianne Moelgaard ApS eller dess licensgivare.

 

 1. Dataskydd

Marianne Moelgaard ApS tror starkt på att skydda användarnas integritet och personliga data. Eventuella personuppgifter som samlas in och behandlas av Marianne Moelgaard ApS integritetspolicy . Läs Marianne Moelgaard ApS integritetspolicy för ytterligare information om hur Marianne Moelgaard ApS behandlar personuppgifter som samlats in från användare av TuaMea Jewelry-webbplatsen.

 

 1. Avstående

Om Marianne Moelgaard ApS vid något tillfälle underlåter att insistera på att du följer dina skyldigheter enligt dessa försäljningsvillkor, eller om Marianne Moelgaard ApS inte utövar någon av sina rättigheter enligt dessa försäljningsvillkor, utgör detta inte ett avstående från sådana rättigheter och betyder inte att du är fri att strunta i dina skyldigheter. Marianne Moelgaard ApS kan fortfarande kräva att du följer detta vid ett senare tillfälle.

 

 1. Hela överenskommelsen

Dessa försäljningsvillkor och alla dokument som vi har hänvisat till inom dem (inklusive via hyperlänk) representerar hela avtalet mellan Marianne Moelgaard ApS och dig och har företräde framför alla andra tidigare avtal eller utfästelser som gjorts till dig, antingen muntligt eller skriftligt.

Du bekräftar att du, när du ingick ett avtal med Marianne Moelgaard ApS, inte har förlitat dig på någon representation eller löfte från Marianne Moelgaard ApS eller någon annan förutom vad som anges i dessa försäljningsvillkor.

 

 1. Gällande lag och jurisdiktion

Dessa försäljningsvillkor och ditt köp av produkter från Marianne Moelgaard ApS via TuaMea Jewelry-webbplatsen ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna.

Alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa försäljningsvillkor eller ditt köp av produkter från Marianne Moelgaard ApS (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) ska vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen för de danska domstolarna 

 

Din vagn

Din varukorg är för närvarande tom.
Klicka här för att fortsätta handla.
Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig inom kort. Tak fordi du abonnerer Tak! Vi giver dig besked, når det bliver tilgængeligt! Det maksimale antal varer er allerede tilføjet Der er kun én vare tilbage at lægge i indkøbskurven Der er kun [antal_items] varer tilbage at lægge til indkøbskurven